Dane osobowe

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czas spędzony na witrynie, odwiedzane podstrony itp. Dane te wykorzystujemy do analizowania ruchu na stronie, w celu zwiększania jej efektywności, funkcjonalności i atrakcyjności dla Używkownika.

Dane zbierane podczas rejestracji zawodnika na zawody

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO”, podczas rejestracji zawodnika na zawody zbieramy dane osobowe (imię, nazwisko, telefon, e-mail, miejscowość zamieszkania, klub sportowy jeśli dotyczy, wizerunek zawodnika), w celu przeprowadzenia wyścigu kolarskiego „Śniadanie Mistrzów” w Wilkszynie oraz prezentacji wyników zawodów w dniu zawodów oraz po zakończeniu zawodów w Rankingu Zawodników na stronie internetowej www.naczas.com (imię, nazwisko, kategoria zawodnika, miejscowość zamieszkania, klub sportowy (jeśli dotyczy).

Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

Informujemy, że osoba, która powierzyła Administratorowi swoje dane, ma prawo do:

 • 1) żądania od administratora danych osobowych:
  • a) dostępu do swoich danych osobowych
  • b) sprostowania swoich danych osobowych
  • c) usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO
  • d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO
 • 2) wniesienia do administratora danych osobowych sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych:
  • a) na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
  • b) do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją.
 • 3) przenoszenia swoich danych osobowych,
 • 4) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie swoich danych osobowych narusza przepisy RODO,
 • 5) wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Administratorem danych jest:

Kontakt do organizatora

Dyrektor zawodów Adam Pawlikowski

ul. Wspólna 13

55-330 Wilkszyn

tel. 888 451 614

e-mail: smistrzow@gmail.com

www.naczas.com